geodezja
informacje o firmie
zakres usług
kontakt/dojazd
Wycena nieruchomości:

Oferuję swoje usługi w zakresie wyceny nieruchomości dla celów:


bankowo-hipotecznych,
skarbowo-podatkowych i amortyzacyjnych,
sądowych i komorniczych,
wywłaszczeniowych i odszkodowawczych,
uwłaszczeniowych i prywatyzacyjnych,
negocjacyjnych i ofertowych,
kupna-sprzedaż,
darowizn i spadków.

Geodezja:

Zakres wykonywanych prac:


opracowanie i aktualizacja map do celów projektowych,
geodezyjna obsługa inwestycji,
podziały i scalenia działek,
wznowienia granic działek,
inwentaryzacja uzbrojenia podziemnego, naziemnego i nadziemnego,
obliczenia mas ziemnych.

Świadczymy usługi w zakresie:

wykonywania projektów wyodrębnienia własności lokali,
doradztwa w zakresie nieruchomości,
analizy rynku nieruchomości,
rozliczenia procesów inwestycji,
inwentaryzacji budynków i lokali,
regulacji stanów prawnych.
design grafit80@o2.pl