geodezja
informacje o firmie
zakres usług kontakt/dojazd
Działalność gospodarczą w zakresie wyceny nieruchomości i usług geodezyjnych
prowadzimy od 1993r. na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej
nr 22559 - Prezydenta Miasta Gdyni.


Wiesława Kośmider - rzeczoznawca majątkowy - uprawnienia zawodowe nr 160
w zakresie szacowania nieruchomości wydane przez Ministra Gospodarki Przestrzennej
i Budownictwa, magister inżynier budownictwa, posiadająca uprawnienia budowlane
do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie nr 3222/GD/87.

Jerzy Kośmider - inżynier geodeta uprawniony do wykonywania samodzielnych
funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii nr 12883.
design grafit80@o2.pl